Statistiky ŽENA / WOMAN STRAKONICE 1970 - 2013

STATISTIKA / STATISTICS   -   ŽENA / WOMAN 1970 - 2013STATISTIKA / STATISTICS   -   ŽENA / WOMAN 1970 - 2013STATISTIKA / STATISTICS   -   ŽENA / WOMAN 1970 - 2013

 

Statistiky ŽENA / WOMAN STRAKONICE z let 1970 až 2013 – pohled na historii soutěže očima čísel.


     Tradice Mezinárodního fotografického bienále ŽENA / WOMAN STRAKONICE se začala psát již v roce 1970. Úspěch se dostavil ihned při prvních dvou ročnících v letech 1970 a 1971, které se zařadily mezi významné československé fotografické akce. Na jejich přípravě se podíleli fotografové z fotoklubu při závodním klubu ČZ Strakonice.


     Do prvního ročníku v roce 1970 zaslalo soutěžní snímky 84 fotografů a do druhého ročníku v roce 1971 pak 80 fotografů z tehdejšího Československa. Poté se soutěž koncipovala do mezinárodního bienále a 3. ročníku v roce 1973 se již zúčastnilo 328 fotografů z osmi zemí. Organizátoři potenciál fotosoutěže úspěšně rozvíjeli dál a IV. ročník mezinárodní výstavy fotografií v roce 1975 se stal prozatím historicky nejúspěšnějším ročníkem z pohledu počtu vystavujících autorů i zaslaných soutěžních fotografií. Rekordní počet 3 126 snímků tehdy zaslalo 1061 fotografů z 31 zemí světa. V tomto ročníku byly také jako v jediném přijímány do soutěže diapozitivy, kterých soutěžící zaslali celkem 647.


     Následující ročníky (V. až X.) v letech 1977 až 1988 byly z hlediska účasti fotografů z celého světa úspěšné a stabilní. V této době bylo do soutěže zasíláno na 2000 snímků (přesněji 1934 - 2328 ks) od 581 až 706 autorů z 19 až 27 zemí celého světa. Procentní podíl československých autorů se pohyboval okolo 30% (27-37%).

     Na počátku devadesátých let dochází ke změně politického i ekonomického uspořádání tehdejšího Československa i celé Evropy. Akce se dostává do pozadí a XI. a XII. ročník z let 1990 a 1992 zaznamenávají pokles zájmu o tuto mezinárodní fotografickou soutěž. Do XII. ročníku v roce 1992 přichází 607 fotografií od 143 autorů z 21 zemí. Z těchto historických i finančních důvodů byla mezinárodní fotografická soutěž Žena v roce 1992 ukončena.

     Píše se rok 2011 a po devatenácti letech přichází nápad obnovit ve Strakonicích Mezinárodní fotografické bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE, a to za podpory města Strakonice a městského kulturního střediska. Do XIII. ročníku zasílá 308 autorů z 52 zemí celkem 1534 fotografií. Světový rozsah soutěže je v tomto ročníku největší za celé období pořádání této akce. Zásadní vliv na tento fakt měla záštita Mezinárodní federace umělecké fotografie (FIAP).

     Následující XIV. ročník v roce 2013 již přijímá do soutěže výhradně fotografie v digitální podobě. Zúčastňuje se 342 fotografů ze 46 států světa, kteří zasílají celkem 2578 soutěžních snímků, a to je druhý největší počet v historii soutěže od roku 1975. Zájem zahraničních fotografů převyšuje domácí účast. Procentní podíl českých a slovenských autorů v roce 2011 činil 23% (71 autorů) a v roce 2013 činil 30% (104 autorů).