MEZINÁRODNÍ FEDERACE FOTOGRAFICKÉHO UMĚNÍ - FIAP (ZÁŠTITA)

 

Web: http://www.fiap.net/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/FIAP

 

     Fédération Internationale de l'Art Photographique - Mezinárodní federace umělecké fotografie  (FIAP) byla založena Dr. Van de Wijerem z Belgie v roce 1946 s cílem propagace fotografického umění ve všech aspektech a všech fotografických žánrech. První členové byli fotografické sdružení z Belgie, Nizozemska, Itálie, Portugalska a Švýcarska. V roce 1947 se přidaly Dánsko, Finsko a Maďarsko. První kongres se konal ve švýcarském Bernu 17. června 1950.  V té době se přidaly další národní sdružení z Rakouska, Brazílie, Kuby, Španělska, Finska, Francie, Irska, Lucemburska, Švédska a Jugoslávie.  FIAP má dnes více než 85 národních asociací na pěti kontinentech a zastupuje tak zájmy téměř jednoho milionu jednotlivých fotografů. Od roku 2004 se nachází sídlo FIAPu v Paříži. FIAP je jedinou mezinárodní fotografickou organizací zapsanou v UNESCO. Biennále FIAP se v současné době koná každé 2 roky, v různých zemích, liché ročníky pro černobílou fotografii a fotografii přírody, v sudých pro fotografii barevnou. Českou fotografickou veřejnost  v této mezinárodní organizaci zastupuje občanské sdružení Česká federace fotografického umění (ČFFU), která je oprávněna potvrzovat žádosti o patronáty FIAPu nad českými fotografickými soutěžemi a salony a dále potvrzovat žádosti o tituly FIAPu. Více o historii této organizaci si můžete přečíst zde.

 

     FIAP uděluje svůj patronát mnoha mezinárodním fotografickým akcím. Při poskytování uměleckých vyznamenání (titulů) FIAP se berou v úvahu pouze akceptace z akcí pořádaných pod záštitou FIAPu. Vyznamenání udělovaná FIAPem jsou vysoce ceněna fotografy z celého světa. FIAP poskytuje svá vyznamenání těm, jejichž práce ukazuje bezchybnou techniku ​​a vysokou uměleckou úroveň. Poskytuje také čestné vyznamenání osobnostem, které svou obětavostí a nasazením přispěly k prestiži FIAPu ve světě a k podpoře fotografického umění. FIAP disponuje velmi významným uměleckým dědictvím, které má velkou archivní hodnotu a které sleduje historii fotografie. Sbírka je uložena v "Musée de l'Elysée" ve Švýcarsku. Nejdůležitějším orgánem ve struktuře FIAPu je Kongres. Ten je pořádán každé dva roky v jedné z členských zemí 

 

Patronát Mezinárodní federace fotografického umění FIAP pro 15. Mezinárodní fotografické bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE 2015 vydaný dne 13.5.2015 pod pořadovým číslem 2015/284.

 

 

Video z 32. kongresu FIAP 2014 v Turecku - https://www.facebook.com/315152355167952/videos/

 

32. kongres FIAP 2014 - Turecko

 

 

29. kongres FIAP 2008 - Žilina, Slovensko