ZNAKON, a.s. (SPONZOR)

 

Web: http://www.znakon.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Znakon-as/

 

     Firemní obchodní značka ZNAKON se profiluje na trhu již od roku 1993. Firma neustále rozvíjí své aktivity i teritorium svého působení s důrazem na trvalý růst. Usiluje o minimalizace negativních vlivů na životní prostředí při vlastní realizaci zakázek. 

 

     Základní prioritou společnosti ZNAKON, a.s. je plná spokojenost objednatelů a investorů. Nejvyšší prioritou společnosti je neustálá modernizace strojového parku i udržení vysoké úrovně kvalifikovanosti technicko-hospodářských pracovníků i dělníků.

 

      Zavedené systémy řady ISO a OHSAS jsou samozřejmostí při každodenní práci. Firma usiluje o dobré pracovní prostředí pro své zaměstnance a pravidelně se umisťuje na předních pozicích soužěže MID-TOP STAV ČR.

 

     Společnost ZNAKON, a.s. podniká v těchto základních oblastech::

 

Dopravní a inženýrské stavby (pokládka asfaltových směsí, pozemní a inženýrské stavitelství, vodorovné a svislé dopravní značení, opravy komunikací, svodidlové systémy, frézování spár, strojní dosypání krajnic)

 

Obalovny

 

Recyklace

 

Obnovitelné zdroje

 

Developerské projekty

 

 

 

Dopravní a inženýrské stavby - Silnice I 27 Štěpánovice - Klatovy

 

 

 

Polyfunkční dům s komerčními plochami v centru Strakonic - 2. etapa