17. Mezinárodní fotografické bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE 2021

Fotografická soutěž a výstava "ŽENA WOMAN STRAKONICE" je výstava umělecké fotografie pořádaná společností FOTOTRADE s.r.o. pod záštitou Města Strakonice a Městského kulturního střediska Strakonice.

ZWS 2021 - BANNER CZ

VÝSLEDKY ŽWS 2021

ŽWS 2021 POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN - FOTOKONTAKT.CZ - ZENASTRAKONICE.CZ

Dernisáž a slavnostní předávání cen: sobota, 26. 2. 2022 od 16:00 hodin na strakonickém hradu

-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

LOGO ZWS 2021

PROPOZICE

Pořadatel:

FOTOTRADE s.r.o. - www.fotokontakt.cz

Záštita:

Město Strakonice - www.strakonice.eu

Městské kulturní středisko - www.meks-st.cz

Kalendář:

Uzávěrka: 8. 11. 2021
Zasedání poroty: 15. 11. 2021
Oznámení výsledků: 19. 11. 2021

Téma:

Soutěž je výzvou pro amatérské i profesionální fotografy z celého světa, kteří pracují s tématem ženy a ztvárňují jej ve všech situacích, které v životě ženy mohou nastat.

Kategorie:

A - ŽENA

černobílé i barevné aranžované fotografie (akt v interiéru, akt v exteriéru, glamour, portrét, fashion, art)

B - DOKUMENT

černobílé i barevné fotografie ztvárňující život ženy (rodina, práce, volný čas, láska a vztahy, mateřství, životní styl, atd.)

C - OTEVŘENÁ

(libovolné černobílé i barevné fotografie na téma žena)

Hlavní ceny:

GRAND PRIX města Strakonice

Nejlepší autor ŽWS 2021

Zlatá medaile ŽWS 2021 v každé kategorii

Stříbrná medaile ŽWS 2021 v každé kategorii

Bronzová medaile ŽWS 2021 v každé kategorii

Zlatá medaile ČFFU v každé kategorii

Stříbrná medaile ČFFU v každé kategorii

Bronzová medaile ČFFU v každé kategorii

Porota:

František Dostál (CZ)

Petr Jedinák (CZ)

František Zemen (CZ)

Výstava ŽWS 2021:
Vernisáž a vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu 4. 12. 2021 od 16:00 hodin - Rytířský sál strakonického hradu
Výstava: 5. 12. 2021 - 30. 1. 2022 Maltézský sál strakonického hradu

Doprovodné výstavy:

František Dostál - Jak jsem potkal Evy
Vernisáž: sobota 4. 12. 2021 od 17:00 hodin - sál u Kata v rámci vernisáže a předávání cen ŽWS 2021
Výstava: 5. 12. 2021 - 30. 12. 2021 - sál U Kata strakonického hradu

Pocta osobnosti – Ján Šmok - výstava Svazu českých fotografů
Vernisáž: 6. 1. 2022 od 16:00 hodin
Výstava 7. 1. 2022 až 30. 1. 2022 - sál U Kata strakonického hradu

Vstupní poplatek:

Vstupní poplatek činí 500 Kč nebo 20 EUR

Vstupní poplatek 500 Kč prosím uhraďte na účet společnosti FOTOTRADE s.r.o. číslo 287163850/0300 vedený u ČSOB a do poznámky uveďte ZWS 2021 a své jméno a příjmení. Účastníci IPS 2019, 2020 a 2021 jsou od vstupního poplatku osvobozeni! Fotografie zaslané bez vstupního poplatku nebudou zařazeny do soutěže. Poplatky i fotografie musí být pořadateli doručeny do 8. 11. 2021. Přijetí soutěžních fotografií a vstupního poplatku bude potvrzeno e-mailem.

Všeobecně:

Soutěž je určena pro všechny fotografy, kteří zašlou maximálně 4 fotografie do jedné nebo více ze soutěžních kategorií na dané téma. Minimální počet snímků je 1 soutěžní fotografie a maximální počet snímků může být 12 soutěžních fotografií ve 3 kategoriích.

Zasláním prací vyslovuje účastník soutěže souhlas s podmínkami stanovenými pořadatelem. Soutěžní fotografie musí být výhradně dílem autora a účastník soutěže musí vlastnit všechna autorská práva k zaslaným fotografiím. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že soutěžní fotografie mohou být v souvislosti se soutěží i s výstavou publikovány. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout zařazení fotografií do soutěže, především pokud neodpovídají pravidlům a zaměření soutěže. Dále si pořadatel vyhrazuje právo do soutěže nezařadit fotografie, které již byly do soutěže zařazeny v předchozích ročnících soutěže. Členství autora v žádné fotografické organizaci není vyžadováno. Fotografie nesmí obsahovat žádné prvky vytvořené kýmkoliv jiným (například: klipart, obrázky nebo umění jiných autorů stažených z internetu). Dále není povolena jakákoli identifikace autora na soutěžní fotografii (logo, jméno autora, atd.)

Fotografie musí být zaslány v digitální podobě (pořízené digitálním fotoaparátem nebo skenované z filmu), ve formátu JPEG (JPG). Minimální rozměr delší strany je 1920px, Doporučený rozměr delší strany je 2500px . Porotou vyhodnocené fotografie budou na náklady pořadatele vytištěny pro výstavu a zůstanou ve vlastnictví pořadatele.

Fotografie je možné zasílat na e-mail strbacka@fototrade.cz nebo mohou být zaslány na datových nosičích na adresu: FOTOTRADE s.r.o.,, Petr Strbačka, Pracejovice 8, 38601 Strakonice, Česká republika.

Formát pro pojmenování zasílaných souborů (název souboru) je následovný: Soutěžní kategorie (A, B, C)_Příjmení_Jméno_Název fotografie, např.: A_Strbačka_Petr_Žena_Strakonice.jpg


Výstava ŽWS 2021:
Dernisáž a vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu 26. 2. 2022 od 16:00 hodin - Rytířský sál strakonického hradu.
Výstava: 4. 12. 2021 - 27. 2. 2022 Maltézský sál strakonického hradu.

Plakát ŽENA WOMAN STRAKONICE 2021 oprava

Plakát - ŽENA WOMAN STRAKONICE 2021


Doprovodná výstava:

František Dostál - Jak jsem potkal Evy
Výstava: 4. 12. 2021 - 30. 12. 2021 - sál U Kata strakonického hradu.

Plakát - František Dostál - Jak jsem potkal Evy - oprava

Plakát - František Dostál - Jak jsem potkal Evy


Doprovodná výstava:

Pocta osobnosti – Ján Šmok - výstava Svazu českých fotografů
Vernisáž: 6. 1. 2022 od 16:00 hodin.
Výstava 7. 1. 2022 až 27. 2. 2022 - sál U Kata strakonického hradu.

Plakát Pocta osobnosti - Ján Šmok - výstava Svazu českých fotografů - oprava

Plakát - Pocta osobnosti - Ján Šmok - výstava Svazu českých fotografů


Porota ŽWS 2021:


PARTNEŘI